Αρχεία Ιστολογίου

Εναρμόνιση μέσω της Αρχαίας Ελληνικής Λύρας – Σάββατο 21 Ιουλίου στη Λάρισα

Εκδήλωση, Σάββατο 21 Ιουλίου , Λάρισα (Κυριακή 22 Ιουλίου, Βόλος)

Μιχάλης Καραβασίλης

Η ελληνική παραδόση από αρχαιοτάτων χρόνων έδιδε μεγάλη αξία στην Αρμονία. Από την παιδεία και τη διατροφή, έως την τέχνη και την αρχιτεκτονική, η αναζήτηση και η εφαρμογή των νόμων της αρμονίας, αποτελούσε βασική νοοτροπία των προγόνων μας.

Σε αυτήν την συνάντηση, θα προσεγγίσουμε μέσω του ήχου και του λόγου, του θυμικού και του λογιστικού, του βιώματος και των συλλογισμών, την ουσία και τον τρόπο σύνδεσής μας με την αρμονία.

Με τη δόνηση του ήχου, όπως αυτός θα διαχυθεί από την 17χορδη λύρα του Μιχάλη Καραβασίλη, η οποία χρησιμοποιούνταν στα αρχαία Ασκληπιεία αποκλειστικά για θεραπευτικούς σκοπούς, και τις επιστημονικές παρεμβάσεις του Νικολάου Μαγαλιού, θα προσεγγίσουμε τον τρόπο δημιουργίας της απαραίτητης συνθήκης για την απελευθέρωσή μας από την άγνοια: την αρμονία.

Αρμονία και περιβάλλον

Υπάρχουν απόψεις που ισχυρίζονται ότι… Read the rest of this entry

Αρέσει σε %d bloggers: